Polityka prywatności

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH ŚWIADCZENIA

USŁUG

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „Rozporządzenie”, informujemy, że od dnia 25.05.2018 r.

przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Naturalne gryzaki i przysmaki dla psów Muffdog.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naturalne gryzaki i przysmaki dla psów Muffdog.

2) Kontakt telefoniczny z Muffdog Pozytywne Szkolenie Psów jest możliwy pod numerem telefonu:

+48502772771

Adres e-mail: gryzaki@muffdog.pl

3) Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych

przez „Muffdog Pozytywne Szkolenie Psów” w celach:

– otrzymywania newslettera Naturalne gryzaki i przysmaki dla psów Muffdog

– otrzymywania za pośrednictwem wiadomości SMS, wysłanej na mój numer telefonu z numerów

należących do „Naturalne gryzaki i przysmaki dla psów Muffdog” informacji związanych z działalnością prowadzoną przez Naturalne gryzaki i przysmaki dla psów Muffdog,

– kontaktu telefonicznego na mój numer telefonu z numerów należących do „Naturalne gryzaki i przysmaki dla psów Muffdog" informacji

związanych z działalnością Naturalne gryzaki i przysmaki dla psów Muffdog,

– wykorzystania mojego wizerunku w materiałach reklamowych i mediach społecznościowych.

4) Odbiorcami danych mogą być:

– pracownicy „Naturalne gryzaki i przysmaki dla psów Muffdog”

– administrator strony internetowej Grzegorz Machowski

5) W powyższych celach „Naturalne gryzaki i przysmaki dla psów Muffdog” będzie zbierał i wykorzystywał moje dane osobowe podane w

zgłoszeniu.

6) Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania wymienionych danych jest moja zgoda.

7) Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego wycofania zgody.

9) Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą

przetwarzane w formie profilowania.

10) Mam prawo do:

– dostępu do treści danych

– sprostowania danych

– usunięcia danych

– ograniczenia przetwarzania danych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

11) Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12) Dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich, firm zewnętrznych, organizacji krajowych

i międzynarodowych.

13) W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez „Naturalne gryzaki i przysmaki dla psów Muffdog” prosimy o kontakt pod adresem e-mail: gryzaki@muffdog.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl